Solkoll

Digital dokumentationshantering för solcellsföretag

Få mer gjort på mindre tid genom att digitalisera er dokumentationsprocess.

Varför Solkoll?

Högre kvalitet och minskad administration

Relevanta anvisningar, automatiserad dokumentation, digitala egenkontroller och kundportal

Anpassat produktbibliotek
Vi har samlat nödvändig dokumentation för ett stort antal produkter som ligger tillgängliga i Solkoll. Biblioteket anpassas efter era önskemål!
Automatisk produktdokumentation
Välj anläggningens komponenter och få produktmanualer, garantier samt datablad automatisk tillgängligt för både anställda och anläggningsägaren.
Professionellt strängschema
Skapa snabbt en professionell stränglayout som visar hur paneler är kopplade i strängarna. Lägg till optimerare med ett klick för att skapa ett korrekt och överskådligt underlag.
Digitala egenkontroller
Genom Solkoll kan ni lägga in era befintliga kontroller och låta anställda eller UE fylla i dem digitalt. Välj vilka punkter som kräver bildunderlag. Allt sparas direkt i projektets dokumentation!
Produktspecifika kontroller
Följ monteringsanvisningarna med hjälp av tydliga beskrivningar och bilder. Solkoll uppdateras när tillverkares vägledningar och förtydliganden släpps!
Mina sidor
Kund når slutdokumentationen via länk eller QR-kod som sätts upp vid montage. Eventuella justeringar sker live och kunden har alltid uppdaterad information.

Redo att testa?

Använd Solkoll gratis under en testperiod!
Kontakta oss
Produktspecifika kontroller

Använd samma kontroller som Sveriges största besiktningsfirma för era solcellsinstallationer. Kontrollerna anpassar sig efter den produkt som är vald i anläggningen för att ge vägledning till montör och arbetsledare.

Standardisering

Tydliga och produktspecifika egenkontroller minskar risken för felaktiga installationer och gör att eventuella kostsamma reklamationer undviks.

Strängschema

Skapa enkelt ett professionellt strängschema. Anläggning och kundinformation hämtas automatiskt till strängschemat för att spara tid.

Relationshandlingar

De projektdokument som skapas ser proffsiga ut. Lämna inte ett underlag till er kund som ser halvdant ut, kunden kan då börja misstänka att även arbetet är halvdant utfört.

Automatiska produktdokument

Solkoll hämtar automatiskt de dokument som hör till aktuellt projekt. Datablad, manualer med drifts- och skötselanvisningar, garantivillkor samt eventuella certifikat är några av de dokument som automatiskt läggs till dokumenteringen.

Projektrelaterade dokument med ett klick

Via dator eller telefon kan man ladda upp projekteringsunderlag via drag-and-drop-funktionen. Används telefonen är ytterligare en möjlighet att ta en bild direkt till projektdokumenteringen. Dessa delas med kund först efter ett aktivt val.

Digitala egenkontroller

Genom Solkoll kan ni lägga in era befintliga kontroller och låta anställda eller UE fylla i dem digitalt. Välj vilka punkter som kräver bildunderlag. Det framgår då vem som godkänt varje punkt, när detta skett och slutligen vem som har godkänt och signerat kontrollen slutgiltigt!

Spara tid och öka kvaliteten

Produkter som ingår behöver inte skrivas in, eftersom uppgifterna hämtas från projektet. Kontroller kan inte slarvas bort eftersom alla användare har tillgång till den digitala kontrollen. Slutligen kan man begära att en bild ska krävas för godkänd inspektionspunkt vilket ökar tryggheten för både utförare och anläggningsägare.

Slutdokumentation till kund

Varje anläggning i Solkoll kan aktiveras till en kundvy med åtkomst via länk eller QR-kod. Viktiga dokument som man vill att kunden ska ta del av kan fästas överst för smidig åtkomst. Filer kan sökas fram via ett filter för att lätt hittas.

Alltid aktuella uppgifter

Ett vanligt problem är att dokument skrivs, eller skickas, ut till både anställda och kunder som senare ändras. Genom att ha allt i molnet och genast uppdatera den digitala dokumentationen minskar risken att montering sker efter utdaterade uppgifter eller att preliminär dokumentation förväxlas med slutgiltig.

Kundlänksdemo
Stort bibliotek av produkter

Solkoll har ett stort och ständigt växande bibliotek av produkter. Saknas någon produkt som ni använder lägger vår produktansvarige in relevant dokumentation och skapar en kontroll för den önskade produkten.

Automatisk importering av dokumentation

Bli av med papper, slipp skriva ut, skippa pärmen och att samla dokumenten i mappar. All dokumentation som hämtas eller skapas genom Solkoll kommer direkt på rätt plats och delas enkelt med slutkund och eventuell servicepersonal.

Börja använd Solkoll!

Solkoll hjälper er effektivisera ert arbete!
Kontakta oss